Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 28 kwietnia 2022 r. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz zapoznanie z historią i tradycjami pożarniczymi.
W kategorii szkół podstawowych klas I-IV uczeń naszej szkoły Marcel Boliński z klasy I zajął II miejsce.
Marcel był najmłodszym uczestnikiem konkursu.
Gratulujemy!