„GORĄCZKA ZŁOTA” – Konkurs rozstrzygnięty.

W miesiącu listopadzie wzięliśmy udział w konkursie „Gorączka złota”. Organizatorem konkursu był Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Miliczu. W/w akcja polegała na zbieraniu złotych monet o nominale 1,2,5-groszy, które po zważeniu i przeliczeniu zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. Uczniowie naszej szkoły oczywiście nie zawiedli. W akcji zebraliśmy prawie 41 kg złotych monet, które odebrała p. Paulina Kromarek- pracownik PCK.
Dziękujemy rodzicom i dzieciom naszej szkoły, tym bardziej, że nie było klasy, która nie włączyłaby się do akcji.
Klasa, która nazbierała najwięcej bilonu to klasa I – 8,05 kg.
Gratulujemy. Nagrody wkrótce.

Szkolny Klub Wolontariatu.