Dbamy o zdrowie zA�bA?w

Pills

summerNasza szkoA�a zostaA�a objA�ta opiekA� Centrum UsA�ug Stomatologicznych w Miliczu (pani dr Jadwigi Magusiak), ktA?re w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewni bezpA�atne, kompleksowe usA�ugi stomatologiczne naszym uczniom w bieA?A�cym roku szkolnym.
W ramach tej opieki zostanA� przeprowadzone pogadanki promujA�ce troskA� o zdrowie zA�bA?w, przeglA�dy stanA?w uzA�bienia, zabiegi profilaktyczne oraz leczenie.
W A�rodA� miaA�a miejsce pierwsza z cyklu wizyt i w zwiA�zku z tym zagoA�ciA�a w szkole pani doktor Anna Magusiak, ktA?ra spotkaA�a siA� z dzieA�mi oddziaA�A?w przedszkolnych oraz klasy I i II a. Uczniowie otrzymali indywidualne karteczki z informacjA� o stanie uzA�bienia dla rodzicA?w oraz prezenty zwiA�zane z profilaktykA� prozdrowotnA�. OtrzymaliA�my rA?wnieA? zapas szczoteczek niezbA�dnych do fluoryzacji zA�bA?w przeprowadzanej w szkole przez paniA� pielA�gniarkA� JustynA� Frankiewicz.

buy kemadrin uses Pills avana order