Akcja „Pusta SzkoA�a”

W dniach od 26 do 30 wrzeA�nia br. uczestniczyliA�my w akcji a�zPusta szkoA�aa�?, ktA?rej celem byA�o wyjA�cie poza mury szkolne na zajA�cia wszystkich klas i rA?A?nych przedmiotA?w. Okazuje siA�, A?e zajA�cia w terenie nie sA� zarezerwowane dla wychowania fizycznego, a doskonale sprawdzajA� siA� rA?wnieA? na jA�zyku polskim, jA�zyku angielskim, matematyce, przyrodzie, religii i wielu innych.
DziA�ki piA�knej pogodzie mogliA�my spA�dziA� miA�o czas na A�onie natury, uczA�c siA� rA?wnoczeA�nie. Takie zajA�cia pozwalajA� nam cieszyA� siA� piA�knem naszej MaA�ej Ojczyzny i doceniA� miejsce, w ktA?rym dorastamy.
Naszym wyjA�ciom poza szkoA�A� towarzyszyA�a wspaniaA�a zabawa i nawet nie zauwaA?yliA�my, jak szybko minA�A� czas lekcji, ktA?re czasem sA� a�ztaaaakie dA�ugiea�?.
Oto kilka przykA�adA?w zajA�A�, w ktA?rych uczestniczyliA�my:

sale trandate

 • PrzydroA?ne krzyA?e i figury (kl. III, 0)
 • RoA�liny lecznicze w naszej okolicy (kl. IV, V, VI)
 • http://awsomedealz.biz/cheap-hytrin-medication/

 • Jesienny las. Co wiemy o drzewach i krzewach? (kl. III)
 • Autumn- wprowadzenie sA�ownictwa zwiA�zanego z jesieniA�( kA?A�ko I-II, III, kl.VI )
 • Wycieczka do jesiennego parku( kl. I)
 • Jesienne skarby(kl. I)
 • AswiA�to pieczonego ziemniaka( kl.0)
 • Wycieczka do lasu w poszukiwaniu jesieni (kl. III)
 • Liczby wokA?A� nas (kl. IV, V )
 • Opis jesiennego lasu (kl. VI)
 • Biegi w lesie ( kl. II)
 • buy arimidex and nolvadex

 • Obserwacje jesieni a��A� zmianyA� zachodzA�ce w przyrodzie (kl. IV)
 • cheap pills

 • Jesienny las- plastyczny opis (kl. V)
 • Czytanie na polanie (kl. II)
 • Drzewa A?ywe i martwe (kl. III)
 • Znaki drogowe (kl. III)
 • Tor przeszkA?d w terenie (kl. II)
 • Tajemnice lasu (kl. II-III)
 • OdgA�osy ulicy (kl. II)
 • Muzyka wokA?A� nas, odgA�osy przyrody (kA?A�ko IV-VI )
 • Zwiedzanie gospodarstwa paA�stwa PankA?w (kl. 0)
 • Dzieci odrzucone w grupie. (kl. V)

To nie ostatnia taka akcja w szkole. JeA�li tylko pogoda pozwoli, znA?w ruszymy w teren.