PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

Wyprawki dla przedszkolaków będą ustalone z rodzicami i zakupione we wrześniu.