Wpłat za obiady należy dokonywać na konto bankowe szkoły

65 9582 0000 2000 0000 1212 0107

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko, klasę dziecka oraz miesiąc, za który wpłacana jest opłata

Odliczane będą tylko zgłoszone, dłuższe nieobecności.


Opłaty za obiady – kwiecień 2021

 
II danie – 35 zł
Wpłaty do …….. na konto.