Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września w sali gimnastycznej naszej szkoły miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, które poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Gądkowicach. Dyrekcję, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów przywitały uczennice kl. V Katarzyna Leszczyszyn i Olivia Krawiec. Dzisiejszy dzień był dniem szczególnym ponieważ od dziś nasza szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im.Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim. Cała społeczność szkolna odśpiewała hymn szkoły wzmocniony wspaniałym głosem Blanki Burszowskiej.

Głos zabrała dyrektor szkoły, p.Małgorzata Posacka, która szczególny akcent położyła na rolę szkoły jako miejsca rozwoju, wsparcia i spełniania marzeń w środowisku przyjaznej wielkiej rodziny szkolnej. Przywołała słowa wypowiedziane przez Wandę Rutkiewicz: „Dookoła nieograniczona przestrzeń, słońce, czasem wiatr, czasem deszcz, czasem mgła. A my na szczycie, poprzez wysiłek i zmęczenie oczyszczeni i wolni, choć na chwilę stajemy się cząstką natury”, które wpasują się idealnie do dzisiejszego dnia inauguracji, prosząc uczniów o docenienie szkolnej codzienności i wolności, która jest wielkim darem i wielkim szczęściem oraz życzyła dobrego, spokojnego, bogatego w piękne chwile roku szkolnego 2022/2023.

Swoją obecnością zaszczycił nas także Skarbnik Gminy Milicz, p. Konrad Buczek, który życzył uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły udanego roku szkolnego, dodając, że za 294 dni znowu będą wakacje.

Następnie prowadzące szczególne słowa zachęty i życzliwości skierowały do uczniów klasy pierwszej. Zwróciły się również do najstarszych uczniów naszej szkoły, życząc im wytrwałości, pomyślności oraz przyjemności. A na zakończenie życzyły wszystkim udanego roku szkolnego.

Po uroczystym apelu uczniowie udali się z wychowawcami do swoich klas.