Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca uczniowie naszej szkoły pożegnali rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru z wyhaftowanym imieniem patronki szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego a poprowadziły ją w części oficjalnej Julka Pasznicka z kl.6 i Hania Toboła z 7, część artystyczną zapowiadali Agata Frankiewicz i Marcel Marczyk z kl.8 b.

Prowadzące powitały wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej, w szczególności sekretarza Gminy Milicz, p.Dariusza Moczulskiego, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych, rodziców. Nie zapomniały o swoich koleżankach i kolegach a także o ósmoklasistach , dla których był to ostatni apel. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, p.Małgorzata Posacka. Dyrektor scharakteryzowała ten rok jako czas ciężkiej pracy dla wszystkich, uczestnictwa w różnorakich konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach i imprezach szkolnych, a także nauki poza szkolną ławą. Wysokie wyniki, które uzyskali uczniowie mówią o ich wielkiej potencji i pracowitości, są zwieńczeniem pracy uczniów i nauczycieli. Pogratulowała sukcesów oraz podziękowała za udział w przygotowaniu święta przyjęcia patronki. Wyrazy wdzięczności skierowała do pracowników administracji i obsługi. Podziękowała za pracę i zaangażowanie nauczycielom żegnającym szkołę- p.Emanueli Tobole i ks. Łukaszowi Przybyle. Wszystkim złożyła życzenia zdrowych i bezpiecznych wakacji.
Uhonorowano absolwenta szkoły, którym w roku szkolnym 2021/2022 został uczeń kl. 8b- Szymon Mamczak, który uzyskał także najwyższą średnią ocen na świadectwie – 6,0. W dalszej części uroczystości nadszedł moment przekazania sztandaru młodszym koleżankom i kolegom z nadzieją, że będą o niego dbać i pielęgnować wartości, które symbolizuje. Po tej ceremonii nastąpiło ślubowanie absolwentów oraz wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Słowa pożegnania skierowała do nich p.dyrektor, życząc dalszego rozwoju i podejmowania działań, które przybliżą do marzeń. Kolejny etap nauki wymaga wyboru, jaka droga nada sens ich dalszemu życiu. Gdziekolwiek los zaprowadzi, trzeba sobie poradzić, bo, jak mówiła patronka szkoły, Wanda Rutkiewicz: „Każdy ma przecież do pokonania swój Everest i każdemu może się udać, to, co sobie postanowił”.
Po wystąpieniu p.dyrektor nadszedł czas na rozdanie świadectw i nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wykazali się wzorowym zachowaniem bądź też stuprocentową obecnością na zajęciach lub wyróżnili się najwyższą ilością wypożyczeń książek. Rodzicom przekazano listy gratulujące oraz podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły. Szczególne wzruszenie wywołała prezentacja zdjęć absolwentów z chwil spędzonych wśród szkolnych rówieśników. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół taneczny, po czym uczniowie spotkali się z wychowawcami, by odebrać świadectwa ukończenia klasy.