OPŁATY ZA OBIADY MAJ 2018

ZUPA 27,00 zł
II DANIE 63,00 zł
RAZEM 90,00 zł 

WPŁAT ZA OBIADY MOŻNA DOKONYWAĆ U INTENDENTA
DO 07 DNIA KAŻDEGO M-CA