OPŁATY ZA OBIADY – MARZEC 2018

ZUPA – 30,00 zł
II DANIE – 70,00 zł
RAZEM – 100,00 zł

WPŁAT ZA OBIADY MOŻNA DOKONYWAĆ U INTENDENTA
DO 07 DNIA KAŻDEGO M-CA