Wpłat za obiady należy dokonywać na konto bankowe szkoły

65 9582 0000 2000 0000 1212 0107

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko, klasę dziecka oraz miesiąc, za który wpłacana jest opłata

Odliczane będą tylko zgłoszone, dłuższe nieobecności.


Opłaty za obiady – marzec 2021

Zupa – 34,50 zł
II danie – 80,50 zł
Wpłaty do 10.03.2021r. na konto.