OPŁATY ZA OBIADY WRZESIEŃ 2018

ZUPA 28,50 zł
II DANIE 66,50 zł
RAZEM 95,00 zł 

WPŁAT ZA OBIADY MOŻNA DOKONYWAĆ U INTENDENTA
DO 07 DNIA KAŻDEGO M-CA