Rada pedagogiczna prowadzona przez nauczycielki, które brały udział w Job Shadowing w Niemczech.

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim w ramach realizacji europejskiego programu Erasmus+, uczestniczyła w tygodniowym „Job shadowing” w Niemczech.

W ramach projektu Erasmus+ p.Beata Ibron, p.Beata Walerjańczyk i p.Z.Rybka wyjechały do  Lohr nad Menem. Celem wyjazdu jest  obserwacja systemu edukacji, metod nauczania, funkcjonowania szkoły oraz nawiązanie współpracy pomiędzy naszą szkołą, a szkołą Gustav Woehrnitz Mittelschule.

Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się tu ➡  Job shadowing – Niemcy


Wystawa na szkolnym korytarzu na temat wyjazdu 7 nauczycielek na szkolenie językowe i metodyczne na Maltę.


Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przystąpiła do realizacji projektu w ramach europejskiego programu Erasmus+, uczestnicząc w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie.
Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przystąpiła do realizacji pierwszego etapu dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus + (Mobilność kadry edukacji szkolnej -akcja K1). Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości pracy placówki poprzez wdrożenie wiedzy i rozwiązań zdobytych przez pracowników podczas doskonalących wyjazdów zagranicznych. Udział w doskonaleniu jest dla nauczycieli całkowicie bezpłatny.
7 nauczycielek różnych przedmiotów wzięło udział w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie. Podczas wyjazdu uczestnicy doskonalili umiejętności językowe na różnych poziomach oraz zdobywali doświadczenie w prowadzeniu ciekawych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia były prowadzone w St. Julians przez Executive Training Institute Malta specjalizujący się w szkoleniach językowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych.
Kurs wzbogaciły wycieczki po ciekawych miejscach archipelagu: do Mdiny, Rabatu, Valetty, na Gozo, dzięki którym można było poznać historię i kulturę Malty. Nauczycielki miały okazję zobaczyć niezwykłe miejsca wpisane na listę Unesco oraz poznać arcydzieła sztuki europejskiej, zwłaszcza barokowej, a wśród nich najsłynniejszy obraz Caravaggia. Zadziwiła je też niezwykła panorama słynnych klifów Dingli oraz Golden Bay i Mellieha Bay. Każdy dzień zmuszał do przełamywania barier językowych oraz praktykowania nabytych umiejętności podczas spacerów, w autobusach, sklepie, restauracji, w kościele na mszy w języku angielskim.
Uczestnictwo w kursie było interesującą przygodą nie tylko pogłębiającą znajomość obcego języka , ale również inspirującą do nowych inicjatyw i przedsięwzięć .Poznanie bogactwa kultury maltańskiej, oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych z pewnością przełożą się na jakość pracy nauczycieli, którzy zaszczepią swoim podopiecznym jakże prawdziwą maksymę, że „Podróże kształcą”.

Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się na specjalnie stworzonej stronie internetowej ➡

„Współpraca Europejska szansą rozwoju” – Malta