W dniu 01.03.2018 roku zespół wolontariuszy, Anna Połubek – Prezes OR PCK w Miliczu, Paulina Kromarek – Zastępca Kierownika biura OR PCK oraz Michał Krajka – pracownik Fundacji Mobilni Polacy w Miliczu wraz z wolontariuszką Elif z Turcji spotkali się z dziećmi, nauczycielami i dyrekcją Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim.

Po powitaniu i wzajemnej prezentacji w grupie dzieci młodszych Anna Połubek wraz z Pauliną Kromarek zaprezentowały 2 scenki rodzajowe pt. „Niesienie pomocy osobie starszej”. Następnie pani Prezes PCK zapoznała wszystkich z historią Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu przytaczając słowa św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Pani A. Połubek opowiedziała dzieciom o pochodzeniu słowa wolontariusz i przybliżyła ideę wolontariatu. Po wysłuchaniu uczestnicy spotkania obejrzeli 10 minutowy film pt. „Wolontariat PCK Milicz”. W trakcie wyświetlania filmu, prezentacji wydarzeń dokonała Paulina Kromarek, po czym zadawała pytania dzieciom odnoście tego co usłyszały i obejrzały podczas spotkania. Każde dziecko za poprawną odpowiedz otrzymało nagrodę.
Pod koniec spotkania Elif, wolontariuszka z Turcji opowiedziała dzieciom o swoim wolontariacie w języku angielskim, po czym dzieci odpowiadały na zadawane pytania. Pomocą w tłumaczeniu języka angielskiego służył Michał Krajka. W grupie uczniów starszych przebieg spotkania był bardzo podobny.