„ZDROWO JEM, WIA?CEJ WIEM”

Uczniowie klas I-III uczestniczA� w OgA?lnopolskim konkursie a�z Zdrowo jem,wiA�cej wiem”

Program do ktA?rego przystA�pili nasi uczniowie kl. I-III ma charakter ogA?lnopolskiej miA�dzyszkolnej rywalizacji zespoA�owej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki A?ywieniowe, edukuje i skA�ania do zmiany stylu A?ycia.

Pills

W trzech etapach a�� jesiennym, zimowym, wiosennym- realizowane bA�dA� promujA�ce zdrowie lekcje tematyczne, konkursy klasowe, promocja zdobytej wiedzy i Forum dla RodzicA?w.
W etapie jesiennym uczniowie poznawali wartoA�ci odA?ywcze warzyw i owocA?w, poszukiwali alternatywy dla sA�odyczy w codziennej diecie, oraz przekonywali siA�, jak waA?na w naszym A?yciu jest aktywnoA�A� fizyczna. ZdobytA� wiedzA� wykorzystali biorA�c udziaA� w klasowych konkursach, przedstawieniach. Plakaty, poradniki kulinarne, ksiA�gi zabaw, gazetki A�cienne i pisemka to tylko niektA?re ze sposobA?w, w jaki uczestnicy prezentowali swoje pomysA�y na zdrowe sA�odkoA�ci czy ciekawe zabawy na A�wieA?ym powietrzu.
Prace dzieci moA?na zobaczyA� na gazetce poA�wiA�conej „Zdrowo jem, wiA�cej wiem”, ktA?ra znajduje siA� na dolnym korytarzu.

buy paroxetine mexico cheap myambutol cost

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siA� z efektami naszej pracy.

Rodzicom dziA�kujemy za pomoc przy realizacji zadaA�.

cheap pills