Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek, 25 czerwca uczniowie naszej szkoły pożegnali bieżący rok szkolny uroczystym apelem. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Agata Frankiewicz i Marcel Marczyk z kl. VII b powitali dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, rodziców, przewodniczącą Rady Rodziców p. Katarzynę Walczak oraz wiceburmistrza gminy Milicz p. Łukasza Rokitę. Nie zapomnieli także o swoich koleżankach i kolegach z młodszych klas, a także ósmoklasistach, którzy ostatni raz uczestniczyli w szkolnym apelu.

Następnie w krótkich, humorystycznych słowach złożyli podziękowania p. Dyrektor za wyrozumiałość i życzliwość oraz ubarwianie szkolnej rzeczywistości licznymi pomysłami, p. Wicedyrektor za harmonogramy, plan lekcji i odkodowywanie uczniowskich szafek, nauczycielom za zaangażowanie w pracę, ciekawe i pouczające zajęcia, także zdalne, rozbudzanie ciekawości świata, dystans do siebie, uśmiech na twarzy i za serce na dłoni, pracownikom administracji za spokój, wszechstronność i opanowanie w zrozumieniu problemów z legitymacjami, wpłacaniem pieniędzy i hałasowaniem na korytarzach, paniom z obsługi za utrzymanie szkoły w czystości, a paniom kucharkom za przepyszne posiłki i zaspokajanie niekończącego się pragnienia. Nie zabrakło także podziękowań rodzicom, którzy wspierali miłością, byli wyrozumiali dla błędów, na których zawsze można było liczyć.

Następnie głos zabrała p. dyrektor Małgorzata Posacka. Zwróciła uwagę, że ten rok był szczególny, bardzo trudny, ale nie stracony. Był to rok próby, którą wszyscy przeszli zwycięsko. Nauczyciele, gdyż potrafili wykorzystać czas zajęć zdalnych w sposób twórczy i kreatywny, rodzice, którzy często musieli wrócić na edukacyjne szlak i otworzyć podręczniki szkolne, a przede wszystkim sami uczniowie, którzy mobilizowali się do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach i uczciwej pracy. Ukoronowaniem tych starań jest sukces 54 uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Następnie p. Dyrektor ogłosiła, że Absolwentem Szkoły została uczennica klasy VIII- Hanna Miękus, dla której wyróżnienie było dużym zaskoczeniem.

Potem nastąpił najmilszy moment całej uroczystości, czyli rozdanie świadectw z wyróżnieniem, nagród za czytelnictwo i 100% frekwencję oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Głos zabrał także wiceburmistrz Łukasz Rokita, dziękując dyrekcji za duży wkład pracy, by szkoła wypiękniała, za pozyskiwanie środków z licznych projektów na wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz podejmowanie mądrych i trudnych decyzji w niełatwym dla oświaty czasie. Ogłosił również powołanie p. Małgorzaty Posackiej dyrektora szkoły na kolejną kadencję. Złożył także gratulacje uczennicy klasy VI, Marcie Ostrowskiej za uzyskanie najwyższej średniej w szkole 5,92. Uroczystość wzbogaciły swoim tanecznym występem cheerleaderki z grupy przedszkolnej. Po ich wystąpieniu uczniowie klas 0-3 udali się wraz z wychowawczyniami do swoich sal.
Druga część uroczystości poświęcona była pożegnaniu klasy ósmej. Absolwenci obejrzeli film, w którym wykorzystane były ich zdjęcia z różnych okresów pobytu w szkole. Było zabawnie i wzruszająco, a sami zainteresowani żywo reagowali na kolejne sceny. Po pokazie ósmoklasiści podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzony czas, wręczając przepiękne kwiaty. Nie zapomnieli także o swojej wychowawczyni, która zawsze ich motywowała do pracy, życzliwie traktowała i wspierała w trudnych chwilach. Następnie uczennica klasy VII b, Wiktoria Burszowska zaśpiewała “Pokonaj siebie”, a uczniowie z pocztu sztandarowego przygotowali się do przekazania sztandaru młodszym kolegom. Zaszczytną funkcję od nowego roku szkolnego przejmą Nadia Walczak i Fabian Gibasiewicz z klasy VII a oraz Lena Kamieńska z kl. VII b. Po uroczystym przekazaniu sztandaru uczniom klasy siódmej, nastąpiło ślubowanie absolwentów, podczas którego ósmoklasiści przyrzekli dbać o honor i tradycje szkoły, zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu, zawsze pracować sumiennie i uczciwie, pielęgnować historię naszego kraju oraz nieść zaszczytne miano absolwenta Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Słowa pożegnania wygłosiła także p. Dyrektor, życząc absolwentom odważnego ruszenia w świat, wiary w siebie, sięgania gwiazd i dobrej energii, dbania o to, co oswoili, utrzymywania więzi i kontaktów koleżeńskich oraz zachowania w sobie dziecka. Obiecała, że zawsze będą tutaj miłymi gośćmi, a także poprosiła, żeby pamiętali, skąd się wywodzą i gdzie rozpoczynali swoją ścieżkę edukacji. Następnie uczniowie kl. VIII odebrali świadectwa z rąk wychowawczyni i p. Małgorzaty Posackiej. Na zakończenie szkolny chór zaśpiewał piosenkę “Lato”, wprowadzając wszystkich już w prawdziwie wakacyjny nastrój. Pozostali uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w gabinetach, aby odebrać świadectwa ukończenia klasy oraz podziękować sobie wzajemnie za kolejny wspólny rok nauki.