ZajA�cia adaptacyjne

W czwartek 27 paA?dziernika nasi pierwszoklasiA�ci brali udziaA� w zajA�ciach adaptacyjno- integracyjnych prowadzonych przez PoradniA� Psychologiczno- PedagogicznA� z Milicza.

http://mohamad-hasan.com/ar/shipping-strattera/

Celem zajA�A� byA�a pomoc w adaptacji dzieci klasy pierwszej do nowych warunkA?w nauki, przygotowanie do peA�nienia nowej roli- roli ucznia oraz wspieranie ich rozwoju emocjonalno- spoA�ecznego.

Buy cheap rizact substitute proscar cost uk