„Zabawy językiem polskim”

W dniu 13 mają 2022 Szymon Mamczak i Marcel Marczyk z klasy 8 b reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie „Zabawy językiem polskim” w Dunkowej. W zmaganiach językowych wzięło udział 19 uczniów z 9 szkół podstawowych gminy Milicz. Uczestnicy konkursu zmagali się z dwuczęściowym testem sprawdzającym znajomość alfabetu, imiesłowów, wyrazów pochodnych czy antonimów oraz związków frazeologicznych, przysłów i powiedzeń.
Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja przyznała następujące lokaty:
1. miejsce- Julia Reimann z SP nr 2 w Miliczu;
2. miejsce- Julia Kaczor z SP Wróbliniec;
3. miejsce- Monika Sikorska z SP Czatkowice.
Laureatkom gratulujemy, a chłopcom z naszej szkoły dziękujemy za godne reprezentowanie placówki.