XV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 16 maja 2023 roku w naszej szkole odbył się XV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII. W zmaganiach udział wzięli uczniowie z 8 szkół powiatu milickiego: Szkoła Podstawowa z Wziąchowa Wielkiego, Szkoła Podstawowa z Nowego Zamku, Szkoła Podstawowa z Wróblińca, Szkoła Podstawowa nr 1 z Milicza, Społeczna Szkoła Podstawowa KOM z Milicza, Szkoła Podstawowa z Sułowa oraz Szkoła Podstawowa z Czatkowic oraz Szkoła Podstawowa z Cieszkowa.

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do nauki języka angielskiego, motywowania uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania umiejętności językowych. Do konkursu przystąpiło 33 uczniów z klas IV-VIII. Uczestnicy rozwiązali  test obejmujący zagadnienia gramatyczno-leksykalne na rozwiązanie którego mieli 60 minut.
Naszą szkołę reprezentowali najlepsi językowcy w składzie: Kinga Banasiak z kl. VIII, Hanna Adamczewska z kl. VIII, Daria Przegoń z klasy VI i Lena Krysztofiak oraz Filip Stefaniak z kl. V.

W wyniku końcowej klasyfikacji laureatami konkursu zostali:

 kategoria klas IV-VI:
I miejsce : Krzysztof Jasiński SP Sułów
II miejsce : Anastazja Kaczmarek SP Czatkowice
III miejsce : Mileną Leonova SP1 Milicz

 kategoria klas VII-VIII:
I miejsce: Kinga Banasiak SP Wziąchowo W., Oliwier Dzielicki SSP KOM, Mariia Lytrynova SP Cieszków
II miejsce: Wiktor Tułodziecki SP1 Milicz, Alina Derdziak SP Wróbliniec, Natalia Bernad SP Sułów,
III miejsce: Mikołaj Maniów SSP KOM

Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali dyplomy uczestnictwa, a laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup poczęstunku dla uczestników konkursu oraz Właścicielom Piekarnii Rybka za ufundowanie poczęstunku dla komisji.