XII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

W dniu 15 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim odbył się XII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII. W zmaganiach udział wzięli uczniowie z 5 szkół powiatu milickiego: Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu i Szkoła Podstawowa w Sułowie. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów z klas IV-VIII.

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do nauki języka angielskiego, motywowania uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania umiejętności językowych. Uczestnicy rozwiązali test obejmujący zagadnienia gramatyczne i słownictwo. Konkurs powiązany był z Dniem św. Patryka (17 marca) – patrona Irlandii, który obchodzony był w tym dniu szkole.

Zwycięzcami konkursu zostali:
kategoria klas IV-VI:

I miejsce: Kateryna Cherkaska SP2 Milicz
II miejsce: Julia Bernard SP Sułów
III miejsce: Maria Dyrcz SP2 Milicz
Wyróżnienie: Miłosz Michalski SP Wziąchowo Wielkie

kategoria klas VII-VIII:

I miejsce: Bartosz Błaszak SP Sułów
II miejsce: Liliana Trembecka SP Sułów
III miejsce: Nikolas Wojciechowski SP2 Milicz
Wyróżnienie: Kinga Mazecka SP2 Milicz

Komisja przyznała również wyróżnienia dla najmłodszych uczestników konkursu:
Franciszek Kucharski SP1 Milicz
Marta Ostrowska SP Wziąchowo Wielkie.

Gratulujemy!