„Wzmacniajmy dzieci w okresie pandemii”

Dzięki otrzymanym od Gminy Milicz środkom na realizację zadania „Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia” nasza szkoła od kilku miesięcy zapewnia wsparcie psychologiczne uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Realizując program „Wzmacniajmy dzieci w okresie pandemii”, pani Psycholog Karolina Kurzawa przeprowadziła warsztaty dla wszystkich oddziałów szkoły, dzięki czemu można było ocenić relacje panujące w zespołach i zdiagnozować sytuację wychowawczą. Wymagało to zainicjowania zaangażowanej współpracy specjalisty z wychowawcami poszczególnych oddziałów, dyrektorem placówki oraz szkolnym pedagogiem. Raz w tygodniu prowadzone są także konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Potrzebę wsparcia można zgłaszać za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga, bądź osobiście w godzinach pracy psychologa. Dla zainteresowanych został udostępniony nr telefonu.

Życzliwe i skuteczne działania Pani Psycholog oraz przyjazna atmosfera podczas spotkań pozwalają na szybkiego reagowanie w sytuacjach trudnych oraz naprawdę dodają wszystkim siły.