WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „WZOROWA A?AZIENKA”

misie-062Wyniki konkursu plastycznego a�zWZOROWA A?AZIENKAa�? prezentujA� siA� nastA�pujA�co ….


Prace przestrzenne – buy wellbutrin canada klasy I-III
1.Kinga Banasiak IIb, Marcin Bajodek IIb
2.Lena Garbacka IIb
3.Hubert BoliA�ski IIb,A� Angelika PorA�biak IIb

Prace przestrzenne – klasy IV-VI buy pills
1.Jagoda Molska VI, Nadia Rybka VI
2.Amelia Krenz VI, MikoA�ajczyk Zuzia VI
3.Zuzia Rybka VI, Konrad Markowski VI

Buy Prace plastyczne – klasy I-III
1.Gracjan Jankowski IIIa, Szymon Grabowiec IIIa
2.Hania Adamczewska IIb, Roksana Winna IIb, Wiktoria Burszowska IIIc
3.Julia Noskowicz IIIa, Hania ToboA�a IIa, Maja Krenz IIIa

hydrea online games WyrA?A?nienia:
Lena PakuA�a IIb, Kamila Otworowska IIb,Bartosz Matyba IIb,
Krzysztof MaA�kowiak IIIa, Bartosz OrA�owski IIIc, Nina Jarus IIIc,
Klaudia Paszkiewicz IIa, Kamila Bazak IIb, Kinga Piec IIb,
Wiktoria Pachnik VI, Marcin Miszkiewicz VI