Wycieczka po Dolinie Baryczy

Dnia 31 października br. uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły wraz z opiekunami p.M.Matylak i p.I.Maleszką wzięli udział w wycieczce dydaktycznej, której celem było poznanie walorów Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Za pośrednictwem pracownika DZPK p. Cezarego Tajera, który opowiadał i oprowadzał po parku uczniowie dowiadywali się ciekawych informacji związanych z tym pięknym miejscem.

Pierwsza część odbywała się w Centrum Bioróżnorodności „Dolina Baryczy” nad Zalewem w Miliczu, druga część w Rudzie Milickiej, dzięki wędrówce wokół stawów uczniowie mogli zobaczyć przez lornetki różne gatunki ptaków tj.: bieliki, czaple białe, czaple siwe, kormorany oraz piękno okolicznych stawów. Uczniowie też mieli okazję zobaczyć odłowy karpia, które odbywały się na terenie Nowego Zamku, dzięki czemu poznawali różne gatunki ryb hodowanych na tym pięknym terenie.