Wycieczka do WrocA�awia

cheap bestinauto Buy buy pristiq 50 mg buy pills W ramach realizacji kolejnego zadania projektu a�zWrocA�aw- bliA?ej kulturya�?, wspA?A�finansowanego przez fundacjA� PZU uczniowie klas III-VII SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim wraz z opiekunami i rodzicami wyjechali na wycieczkA� do stolicy Dolnego AslA�ska. Dzieci obejrzaA�y PanoramA� RacA�awickA�, podziwiaA�y A�wiA�teczne ozdoby, ktA?rymi udekorowano miasto oraz spA�dziA�y wyjA�tkowy czas wA�rA?d kramA?w Jarmarku BoA?onarodzeniowego na wrocA�awskim rynku.

KaA?dy Polak powinien obejrzeA� PanoramA� RacA�awickA�, namalowanA� w latach 1893-1894 przez zespA?A� malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Na ogromnej poA�aci pA�A?tna malarze przedstawili bitwA� pod RacA�awicami, jeden z jakA?e waA?nych epizodA?w insurekcji koA�ciuszkowskiej podczas ktA?rej Polacy odnieA�li zwyciA�stwo nad wojskami rosyjskimi. UczniA?w zachwyciA�o umiejA�tne wkomponowanie obrazu w topografiA� terenu walki. Aby lepiej zrozumieA� wymowA� dzieA�a i historyczny kontekst wydarzeA�, historyk sztuki przedstawiA�a zwiedzajA�cym makietA� bitwy, umundurowanie i uzbrojenie walczA�cych stron, w zabawny sposA?b zwracajA�c uwagA� na szczegA?A�y obrazu. ByA�a to waA?na lekcja historii i patriotyzmu.

Poza artystycznymi doznaniami uczniowie pospacerowali po wrocA�awskim rynku, miA�dzy kramami dorocznego jarmarku prezentujA�cego wyjA�tkowe wyroby zwiA�zane z charakterem AswiA�t BoA?ego Narodzenia, tym samym oddajA�cych niepowtarzalny klimat , smaki i zapachy tych A�wiA�t. Po budujA�cych duszA� atrakcjach pozostaA�o tylko nakarmiA� i ciaA�o, toteA? uczestnicy wycieczki zjedli posiA�ek w galerii handlowej, w ktA?rej mogli dokonaA� drobnych zakupA?w. ByA�a to bardzo wartoA�ciowa wycieczka, peA�na rA?A?norakich atrakcji i doznaA�, pozostawiajA�ca w pamiA�ci przeA�wiadczenie, A?e sztuka wcale nie musi byA� nudna.

PARTNER FUNDACJA PZU