Wycieczka do gospodarstwa rolnego

order diabecon dosage

http://nossoposto.com.br/generic-antidepressants-effectiveness-time/ Dnia 28 kwietnia 2017r. uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami odwiedzili gospodarstwo rolne PaA�stwa Pohl w Krotoszynie (wiodA�cego producenta mleka w kraju). WA�aA�ciciel gospodarstwa Pan Maciej Pohl A?yczliwie i skrupulatnie wyjaA�niA� podstawowe zasady hodowli krA?w istotne dla jakoA�ci mleka i elementy ich A?ywienia. Wycieczka byA�a bardzo pouczajA�ca i wzbogaciA�a naszA� wiedzA� w zakresie produkcji mleka i dbaA�oA�ci o jego jakoA�A�.

delivery keftab