Wychodzimy z ławek

Grupa Oa i klasa I 24 maja wzięła udział w zajęciach terenowych w remach realizacji projektu, pt. Wychodzimy z ławek. Dolina Baryczy, poznaj swoją okolicę sfinansowanych ze środków Fundacji PZU. Zajęcia odbyły się na ścieżkach przyrodniczych nad Stawami Gadzinowymi w Godnowie oraz na Grobli w Nowym Grodzisku. Podczas obserwacji uczestnicy mogli zapoznać się z ptakami rezerwatu „Stawy Milickie”.

Przez lunetę i lornetki oglądali mewy śmieszki i ich pisklęta na gniazdach oraz kolonię kormoranów.Z zainteresowaniem przyglądali się różnym gatunkom kaczek, takich jak: perkozy, łyski i łabędzie. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać po śpiewie ziębę, trzciniaka oraz bąka. Z łatwością wskazywali roślinność stawów: trzcinę, pałkę wodną, tatarak, czy jaskółcze ziele. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkową mapę Doliny Baryczy. Ciekawa forma lekcji została przeprowadzona przez przewodnika turystycznego i edukatora Włodzimierza Ranoszka.