WIZYTA WOLONTARIUSZEK Z TURCJI

17859153_795210457311855_442943238_oW piA�tek (7 kwietnia) i poniedziaA�ek (10 kwietnia) naszA� szkoA�A� odwiedziA�y wolontariuszki z Turcji – Emine i Jasmin, ktA?re przyjechaA�y do Polski w ramach wspA?A�pracy z FundacjA� Mobilni Polacy z Milicza.

Pills

bupropion prices

W piA�tek wraz z klasA� VI wziA�A�y udziaA� w lekcji „pod goA�ym niebem” w Mobilnym Planetarium. Lekcja odbyA�a siA� w specjalnej kapsule, gdzie dziA�ki specjalnemu projektorowi wyA�wietlany obraz dawaA� efekt peA�nej przestrzeni, czyli moA?liwoA�A� oglA�dania obrazu dookoA�a siebie. DziA�ki temu, niebo, gwiazdy i planety znalazA�y siA� na wyciA�gniA�cie rA�ki.

W poniedziaA�ek 10 kwietnia odbyA�y siA� warsztaty prowadzone przez Emine i Jasmin. OpowiadaA�y one o swoim kraju – Turcji. Uczniowie dowiedzieli siA� miA�dzy innymiA� jakie sA� zabytki i miejsca warte zobaczenia, poznali kuchniA� tureckA� i uczyli siA� typowego tureckiego taA�ca. Nasi goA�cie uczestniczyli rA?wnieA? w lekcji jA�zyka angielskiego w klasie VB.

Pills combivent for sale

Wizyta wolontariuszek z Turcji byA�a niezapomnianA� lekcjA� wielokulturowoA�ci i tolerancji dla wszystkich oraz doskonaA�A� okazjA� do wykorzystania znajomoA�ci jA�zyka angielskiego.