Wycieczka do gospodarsta

buy pills W dniu 22 wrzeA�nia w ramach akcji a�zPusta SzkoA�aa�? dzieci z grupy OB wybraA�y siA� do gospodarstwa rolnego rodzicA?w Leny Krysztofiak. O pracy rolnika opowiadaA�a i po gospodarstwie oprowadzaA�a nas mama Leny, pani Agnieszka. Przedszkolaki dowiedziaA�y siA� ciekawych rzeczy o hodowli prosiaczkA?w, miaA�y moA?liwoA�A� nakarmienia ich, a takA?e znaleA?li siA� ochotnicy, aby je pogA�askaA�.

Przedszkolaki podziwiaA�y wiele maszyn rolniczych: ciA�gniki, kombajny, opryskiwacz, siewnik, pA�ug, rozdrabnia losartan hctz generic hyzaar ?buy cholestoplex Buy cz mulczer, agregat uprawowy oraz rozrzutnik. Z ogromnA� przyjemnoA�ciA� wsiadaA�y za kierownicA� a�zcasea�? oraz kombajna. NastA�pnie gospodyni zaprosiA�a nas do sadu. Dzieci usiadA�y na nakrytych kocem konarach drzew, a pani Agnieszka piA�knie przeczytaA�a nam bajeczki o jesieni w sadzie. Po wysA�uchaniu opowiadania zabraliA�my owoce z sadu: kosze jabA�ek, winogron i poszliA�my robiA� sok ze A�wieA?ych owocA?w. Dzieci ze smakiem wypiA�y zdrowe napoje, a na zakoA�czenie wziA�A�y udziaA� w konkursie w rozpoznawaniu smaku dA?emA?w zrobionych z owocA?w pochodzA�cych z gospodarstwa. Na pamiA�tkA� tego niezwykA�ego spotkania dzieci wrA�czyA�y gospodarzom wA�asnorA�cznie wyklejonA� A�winkA� oraz zaA�piewaA�y piosenkA� a�zTata Lenki farmA� miaA�, ija ija o!a��a�?