WIWAT 3 MAJ!

http://www.ssv129.com/1488.html order omnicef pediatric dosing Dnia 28 kwietnia 2017r. w sali gimnastycznej odbyA� siA� apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowany przez klasA� IV. Apel rozpoczA�A� siA� a�zModlitwA� za OjczyznA�a�? Piotra Skargi, ktA?ry przedstawili Roksana Szymczak, RafaA� Kecher i Zosia Psiuk. UtwA?r wprowadziA� wszystkich obecnych w podniosA�y nastrA?j, ktA?ry zostaA� spotA�gowany wspA?lnym wykonaniem hymnu narodowego.

NastA�pnie uczennice klasy VI – Zuzanna Rybka i Amelia Krenz opowiedziaA�y co to jest konstytucja oraz zaprosiA�y do zastanowienia siA�, co dla kaA?dego z nas znaczy wolnoA�A�, narA?d i ojczyzna. PojA�cia te przybliA?yli zebranym PaweA� Leszczyszyn, Kacper PA�kalski i Jakub Jakubowski trzymajA�cy w rA�kach odpowiednie transparenty.
NastA�pnie Hanna MiA�kus, MiA�osz Michalski i Kacper Wojtyczka rozpoczA�li scenkA�, w ktA?rej wcielili siA� w zaborcA?w: RosjA�, AustriA� i Prusy, a Izabela Laudowicz peA�niA�a rolA� Polski, ktA?ra na prA?A?no sprzeciwiaA�a siA� swoim a�zsA�siadoma�?. Po symbolicznym podzieleniu Polski na trzech zaborcA?w prowadzA�ce zaprosiA�y zgromadzonA� publicznoA�A� na specjalnA� konferencjA� prasowA� z udziaA�em ostatniego krA?la Polski – StanisA�awa Augusta Poniatowskiego, w ktA?rego doskonale wcieliA� siA� Julian Stachura z klasy Vb. Wywiad poprzedzony byA� wykonaniem przez chA?r szkolny pieA�ni a�zWitaj Majowa Jutrzenkoa�?. W konferencji brali udziaA� dziennikarze polscy (Kacper HA�ciak, Bartosz Cierniejewski), dziennikarka amerykaA�ska (Zofia Psiuk) oraz siostra krA?la – Izabella Branicka (Aleksandra Walczak). KrA?l w przystA�pny i wyczerpujA�cy sposA?b przedstawiA� okolicznoA�ci powstania konstytucji oraz jej najwaA?niejsze zaA�oA?enia. W trakcie scenki Wiktoria Pachnik zaprezentowaA�a utwA?r a�zJest taki kraja�? Jana Pietrzaka. W podziA�kowaniu za wspaniaA�A� lekcjA� historii chA?r szkolny wykonaA� a�zRotA�a�?, pieA�A�, ktA?ra kandydowaA�a do miana hymnu narodowego.
Na koniec uczniowie klasy IV zadeklamowali wiersz a�zSerdeczny telegrama�?, po ktA?rym wszyscy odA�piewali piosenkA� a�zKocham ciA�, Polsko!a�?.
UroczystoA�A� zakoA�czyA�a pani dyrektor MaA�gorzata Posacka, ktA?ra podziA�kowaA�a uczniom oraz nauczycielom za przygotowanA� uroczystoA�A�, ktA?ra jest niezwykle waA?nym i wyjA�tkowym wydarzeniem dla naszej szkoA�y.

Buy