Warsztaty profilaktyczne

W poniedziałek 04.11.2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne obejmujące tematykę uzależnień i używek, w których wzięli udział uczniowie klas VI-VIII. Zajęcia poprowadził p. Tomasz Chełek z Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Genesis, który w sposób przystępny i rzeczowy opowiedział uczniom o mechanizmie uzależnienia oraz o negatywnych skutkach dla osoby uzależnionej oraz całej jego rodziny. Tego samego dnia odbyły się warsztaty dotyczące motywacji do nauki dla klas I i II. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i formie prowadzenia zajęć uczniowie wychodzili z nich zadowoleni, zmotywowani i bardziej świadomi swoich możliwości. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.