VI Powiatowy Konkurs „Ojczyzna- Polszczyzna”

Dnia 17 kwietnia trzy uczennice naszej szkoły, Marta Ostrowska, Kinga Banasiak i Julia Pasznicka, wzięły udział w VI Powiatowym Konkursie” Ojczyzna-Polszczyzna” w SP nr 1 w Miliczu pod hasłem „Poprawna polszczyzna zawsze w modzie”. Do rywalizacji przystąpiło 22 uczestników z dziewięciu powiatowych szkół, którzy musieli zmierzyć się z zadaniami z zakresu składni, fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i leksyki.
Po skrupulatnym i wnikliwym sprawdzaniu testów konkursów przez jury, wyłoniono następujących laureatów:
1.miejsce Mateusz Podkowicz;
2.miejsce Antonina Ranoszek;
3.miejsce Michalina Jasińska.
Nasze uczennice godnie reprezentowały szkołę, a Kinga uplasowała się tuż za podium.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż poziom konkursu był bardzo wyrównany.👏👏👏