„Tydzień Polski”

W dniach od 5 do 9 listopada nasza szkoła w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości realizowała ogólnoszkolny projekt edukacyjny „Tydzień Polski”. Celem przedsięwzięcia ,które na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych, jest rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszerzanie wiedzy z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu zaborów i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które trwały od listopada 2017 do listopada 2018, miały miejsce następujące działania:
Konkurs e-zakładka, zakładka patriotyczna, bieg Niepodległości, Selfie z Niepodległą, wycieczka do muzeum regionalnego w Sulmierzycach, wycieczka do Gdańska, wystawa „Twarze Niepodległości”, oraz „Królowie Polscy”.
Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali gazetki tematyczne poświęcone zaborom, powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, pierwszej wojnie światowej oraz szereg działań rozwijających pamięć o ważnych dla Polaków wydarzeniach takie jak, wykonywanie flag, kotylionów oraz godła Polski.

W czwartek 8 listopada odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej, podczas której do rywalizacji stanęły klasy 1-8. Jury w składzie: p. dyr. Małgorzata Posacka, p. Mirosława Janas, p. Ireneusz Maleszka i p. Aleksandra Dębska z uwagą przysłuchiwało się występującym. W kategorii klas 1-3 I miejsce zdobyła klasa I, II miejsce klasa IIa, a III miejsce ex aequo klasa IIb i klasa III W kategorii klas 4-8 I miejsce wywalczyła klasa V b, II miejsce klasa Va, a III klasa IV. Wszyscy uczestnicy muzycznych zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Finałową częścią dnia był quiz historyczny, do którego przystąpili przedstawiciele klas V-VIII. Uczniowie w dwuosobowych reprezentacjach klas zmagali się z pytaniami z historii naszej ojczyzny od rozbiorów, poprzez dzieje powstań listopadowego i styczniowego, po czasy I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Komisja w składzie: p. Sławomir Dziurkowski, p. Ireneusz Maleszka i p. Aleksandra Dębska oceniało wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych klas. Po długiej i zaciętej rywalizacji laur zwycięstwa otrzymali Julian Stachura i Aleksander Łuczak z klasy VII, II miejsce przypadło w udziale klasie VI – Pawłowi Leszczyszynowi i Rafałowi Kecher, a III miejsce wywalczyli uczniowie z klasy Vb Szymon Mamczak i Marcel Marczyk. Wszystkie drużyny zostały uhonorowane dyplomami w piątek na uroczystym apelu.

Zwieńczeniem inicjatywy był 9 listopada, kiedy to zaproszeni rodzice oraz cała społeczność szkolna w strojach apelowych ozdobionych pięknymi kotylionami w barwach narodowych, zebrali się w sali gimnastycznej, by o godzinie 11.11 przyłączyć się do akcji ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu narodowego. Przed odśpiewaniem hymnu uczniowie wprowadzili sztandar szkoły, a przedstawiciele klas wprowadzil

i flagę Polski. Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy Va i Vb, którzy przygotowali apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie ukazali drogę do Odzyskania przez Polskę Niepodległości przypominając najważniejsze wydarzenia. Nie zabrakło również pieśni patriotycznych – „Jest takie miejsce” wykonane przez uczniów klas piątych, Wiktoria Burszowska zaśpiewała pieśń „Miejcie nadzieję” a Wiktoria Pachnik „Jedenasty listopada”.
Uroczystości zakończyła pani dyrektor, Małgorzata Posacka, która podziękowała uczniom przygotowującym apel, nakładając im na szyję symboliczne orły. Podziękowała także koordynatorom projektu p.Sławomirowi Dziurkowskiemu, p. Aleksandrze Debskiej, Izabeli Bochyńskiej, Elżbiecie Raburskiej, a także wychowawczyniom p.Kamili Grabińskiej i p. Ewelinie Muszalskiej za przygotowanie uczniów do apelu, p. Monice Matylak za oprawę muzyczną, a wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom za zaangażowanie w realizację projektu, który jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu szkoły.

Dopełnieniem obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej szkole będzie koncert artystów z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, który odbędzie się 20.11.2018r. pod nazwą „Na polską nutę”. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu Gminy Milicz w ramach rozwijania edukacji kulturalnej wśród dzieci.