Tydzień Języka Ojczystego

„Tydzień Języka Ojczystego” (od 19 do 23 marca) w tym roku upłynął w szkole pod znakiem żywej troski o język bogaty, piękny w zapisie, poprawny, pozbawiony błędów ortograficznych, anglicyzmów, a zarazem komunikatywny i czasem zabawny.

Każdy dzień poświęcony był różnym jego aspektom. I tak poniedziałek był dniem walki z „bykami” ortograficznymi, więc uczniowie wykonali różnorakie plakaty, ortografy, rymowanki. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach, aby łatwiej zapamiętać zasady (i wyjątki) ortograficzne.

Wtorek upłynął pod znakiem zabaw ze związkami frazeologicznymi wzbogacającymi nasz język.

Tradycja obchodów Pierwszego Dnia Wiosny połączyła Marzannę z paleniem anglicyzmów, słów i zwrotów z języka Szekspira, które bezrefleksyjnie wtargnęły do naszego języka, a przecież powinny być zastępowane rodzimymi wyrażeniami. Podczas zabawy ubierania marzanny znalazły się na kukle napisy, które wraz z nią żegnały odchodzącą zimę. W całej szkole można spotkać różnorakie efekty prac indywidualnych i grupowych uczniów obrazujące pisownię trudnych wyrazów.

W czwartek uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach: głośnego czytania Ewangelii oraz plastycznego „Moja ulubiona książka”.

Podsumowaniem Tygodnia Języka Polskiego było piątkowe spotkanie całej społeczności szkolnej w sali gimnastycznej. Uczniowie klas I-III przygotowali występ artystyczny z wierszami, piosenkami, skeczami promującymi poprawność językową. Po części artystycznej odbył się międzyklasowy konkurs ze znajomości zasad ortografii, fleksji i frazeologii . Zwycięzcami okazała się reprezentacja uczniów kl.VIa. Laureaci i uczestnicy jakże trudnych zmagań językowych otrzymali pamiątkowe dyplomy.

„Tydzień Języka Ojczystego” zaangażował uczniów i nauczycieli w działania, pogłębił refleksję i umiejętności językowe. Już po raz drugi okazało się, że to była ciekawa, wartościowa inicjatywa.