„Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć”.

W nowym roku szkolnym poszerzono ofertę zajęć w ramach Projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 o następne zajęcia rozwijające dla uczniów. W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesne pracownie: językową, chemiczną, komputerową, terapeutyczną, a także doposażono pracownie: przyrodniczą i matematyczną w pomoce dydaktyczne oraz zestaw tablicy z rzutnikiem.

Zajęcia odbywające się w nowych pracowniach z nowoczesnymi pomocami (w tym TIK) cieszą dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie chętnie i z wielkim entuzjazmem uczestniczą w zajęciach rozwijających z matematyki -3 grupy, przyrody- 1 gr., języka angielskiego-3 gr., ICT-3 gr., SI- 5 gr.,laboratorium chemicznym-2gr., (nabór do gr.3 odbędzie się w II semestrze).