„Święty Józef Kaliski oczami dziecka”

Dnia 24 października 2018r. w oddziale przedszkolnym przeprowadzony został międzyszkolny konkurs plastyczny „Święty Józef Kaliski oczami dziecka”. Konkurs poprzedzony był prezentacją obrazu św. Józefa w Kaliszu oraz przeczytaniem legendy o cudownym obrazie. Dzieci swoje prace wykonywały na lekcji w szkole, co było jednym z warunków regulaminu. Do konkursu przystąpiły dzieci z klasy „0”b w dwóch kategoriach wiekowych: 5-latki i 6-latki. Jury w składzie: uczniowie kl. VII, p. B. Ibron i p. E. Raburska dokonały wyboru prac po jednej z każdej kategorii wiekowej.

Laureatami zostali:
Katarzyna Organista – 6 lat
Aleksander Jakubowski – 5 lat

Konkurs przeprowadziły p. Beata Ibron i p. Elżbieta Raburska