Aswiatowy DzieA� Tabliczki MnoA?enia

29 wrzeA�nia to Aswiatowy DzieA� Tabliczki MnoA?enia – akcja edukacyjna, w ktA?rA� czynnie zaangaA?owaA�a siA� SzkoA�a Podstawowa we WziA�chowie Wielkim. Celem akcji byA�o propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia siA� matematyki, ktA?ra miaA�a zachA�ciA� do przypomnienia sobie tabliczki mnoA?enia w przyjemny, niecodzienny sposA?b. Najpierw byA�y przygotowania, podczas ktA?rych dzieci przypominali sobie tabliczkA� mnoA?enia w trakcie zabaw np. a�zHasA�o dniaa�?, przygotowanie gazetki, plakatA?w.

Akcja byA�a okazjA� dla uczniA?w do nadrobienia a�ztabliczkowycha�? zalegA�oA�ci, a doroA�li mogli daA� przykA�ad dzieciom a�� pokazujA�c swojA� A�wietnA� znajomoA�A� trudnych przypadkA?w mnoA?enia.
Komisje Egzaminacyjne, w skA�ad ktA?rej weszli uczniowie klasy IV, V i VII przeprowadzili wA�rA?d uczniA?w klas III-VII, nauczycieli, pracownikA?w szkoA�y a takA?e rodzicA?w egzamin ze znajomoA�ci tabliczki mnoA?enia. Egzaminowani w trakcie 3 minut musieli poprawnie odpowiedzieA� na piA�A� zadaA� aby uzyskaA� tytuA� MT Eksperta Tabliczki MnoA?enia. KaA?dy kto zdaA� egzamin otrzymaA� odznakA� MT Eksperta Tabliczki MnoA?enia oraz certyfikat. Akcja cieszyA�a siA� duA?ym zainteresowaniem dzieci i osA?b odwiedzajA�cych w tym dniu szkoA�A�.
Nad prawidA�owym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele matematyki Ireneusz Maleszka oraz Ewelina Muszalska.

purchase himplasia prospect Buy