Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim po raz czwarty włączyła się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który w tym roku przypadł 2 października. Przygotowania rozpoczęły się 28 września, uczniowie utrwalali sobie najtrudniejsze przykłady mnożenia w trakcie zabaw „Hasło dnia” lub „Marmur” a w holu szkoły pojawiła się tematyczna gazetka. Powołano także komisję egzaminacyjną w skład której weszli uczniowie klas VII Szymon Mamczak, Marcel Marczyk i Karina Organista Zaplanowane na piątek 2.10.2020 egzaminy z tabliczki mnożenia nie odbyły się ze względu na objęcie wszystkich klas biorących udział w akcji kwarantanną.

Po powrocie do szkoły, dokończono akcję i 16.10. 2020 komisja egzaminacyjna odwiedziła poszczególne klasy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i przeprowadziła egzaminy ustne na czas w klasach IV-VIII, natomiast klasa III napisała egzamin pisemny. Każdy kto uzyskał pozytywny wynik z egzaminu otrzymał odznakę Mistrza Tabliczki Mnożenia oraz certyfikat. Z każdej klasy komisja wyłoniła klasowego mistrza tabliczki mnożenia a następnie szkolnego mistrza, którym w tym roku została Lena Kamieńska z klasy VIIb. Na podsumowanie akcji pani dyrektor zaprosiła zwycięzców do holu szkoły, gdzie pogratulowała wyników i wspólnie z koordynatorami wręczyła zwycięzcom dyplomy i drobne upominki.
Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele matematyki Ewelina Muszalska i Elwira Patkowska.
Klasowi Mistrzowie Tabliczki Mnożenia
Kl. III a Katarzyna Leszczyszyn
Kl. IV – Daria Przegoń
Kl. V – Aleksandra Banasiak
Kl. VI – Dawid Bąk
Kl. VII a – Karina Organista
Kl. VII b – Lena Kamieńska
Kl. VIII – Kacper Wojtyczka