Aswiatowy DzieA� GodnoA�ci

Co roku wydarzenie to obchodzone jest w trzeciA� A�rodA� paA?dziernika, w tym roku Aswiatowy DzieA� GodnoA�ci przypadA� na 12 paA?dziernika.


W dobie konfliktA?w wojennych na A�wiecie, sporA?w politycznych i rA?A?nic w zamoA?noA�ci paA�stw, Aswiatowy DzieA� GodnoA�ci kaA?dego roku przypomina o tym, A?e szacunek i godne A?ycie przysA�ugujA� kaA?demu czA�owiekowi. To wyjA�tkowa inicjatywa, obejmujA�ca swoim zasiA�giem ponad 60 paA�stw na caA�ym A�wiecie, skupiajA�ca spoA�ecznoA�A� wokA?A� tematu wzajemnej tolerancji A?yczliwoA�ci. Inicjatorami akcji sA� trzej przyjaciele a�� nastA�pca tronu Norwegii JKW KsiA�A?A� Haakon, Profesor Pekka Himanen z Finlandii oraz John Hope Bryant, amerykaA�ski zaA�oA?yciel stowarzyszenia Operation Hope. To wA�aA�nie oni w 2006 roku podczas Aswiatowego Forum Ekonomicznego w Davos postanowili stworzyA� DzieA� GodnoA�ci, aby podkreA�liA�, jak waA?ne jest poczucie godnoA�ci w A?yciu mA�odych ludzi.
Od 7 lat w projekcie uczestniczy rA?wnieA? Polska. W zeszA�ym roku do akcji przystA�piA�o ponad 100 polskich szkA?A�, wA� tym roku przystA�piA�a teA? nasza szkoA�a. Tegoroczna polska edycja Dnia GodnoA�ci koncentruje siA� na temacie szeroko pojA�tego „hejtu” i mowy nienawiA�ci, ktA?re A�ciA�le wiA�A?A� siA� z tematem poszanowania godnoA�ci drugiego czA�owieka. ZajA�cia w klasach IV-VI zostaA�y przeprowadzone przez pedagoga szkolnego.
Tegoroczna edycja wydarzenia ponownie odbywa siA� pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka -Marka Michalaka. Nasze polskie obchody Dnia GodnoA�ci bA�dA� trwaA�y do koA�ca roku szkolnego 2016/2017.

styplon online dictionary

buy pills