Spotkanie z policjantami

We wtorek 28.03.2023r. uczniowie klas VI-VIII mieli możliwość wzięcia udziału w pogadance prowadzonej przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu, cyberprzemocy, przeciwdziałaniu hejtu czy też zaprzestaniu wzajemnej mowy nienawiści w sieci. Prowadzący omówili zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny zabronione, w tym przede wszystkim za stosowane w szkole i poza nią różne formy przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych uczniów.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły i przekazanie wartościowych treści.