Spotkanie z PolicjA�

buy co-trimoxazole

W dniu 1 czerwca 2017r. uczniowie klas 0-III i IV-VI brali udziaA� w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez funkcjonariuszy Policji w ramach wojewA?dzkiego programu prewencyjnego pn. a�zALFAa�?, ukierunkowanego na podnoszenie A�wiadomoA�ci i ksztaA�towanie poA?A�danych postaw oraz zachowaA� w sytuacji zagroA?eA� o charakterze terrorystycznym. Policjanci omawiali z dzieA�mi zagadnienia dotyczA�ce bezpieczeA�stwa, w tym m.in. wA�aA�ciwych zachowaA� w sytuacji zagroA?enia, jak zachowaA� siA�, gdy usA�yszA� strzaA�y czy teA?, gdy zauwaA?A� jakiA� podejrzany pakunek. TA�umaczyli rA?wnieA?, kogo naleA?y poinformowaA� o zaistniaA�ym niebezpieczeA�stwie oraz jak zachowaA� siA� podczas dziaA�aA� interweniujA�cych sA�uA?b.

http://toplinerecruiting.com/2018/03/15/zovirax-genital-herpes-treatment/