AsNIADANIE DAJE MOC!

Asniadanie to najwaA?niejszy posiA�ek dnia.
DziA�ki niemu dzieci majA� energiA� do nauki,
lepiej koncentrujA� siA� podczas lekcji i majA� siA�A� do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzieA�.

innopran shipping

Od poczA�tku wrzeA�nia ucimg_0536zniowie klas 0-III uczA� siA� jak waA?ne jest wA�aA�ciwe odA?ywianie. Dzieci na zajA�ciach dowiadujA� siA� co jeA�A� na pierwsze i drugie A�niadanie, ukA�adajA� menu obiadowe i uczA� siA� wykonywaA� drobne przekA�ski z warzyw i owocA?w. Do wspA?A�pracy wA�A�czyli siA� rodzice a�� w efekcie, uczniowie do szkoA�y przynoszA� juA? mniej batonikA?w i cukierkA?w.
Naturalnym wiA�c dla nauczycieli i rodzicA?w byA�o przystA�pienie 8 listopada br. do akcji pt. a�zDzieA� Asniadanie daje moc”, polegajA�cej na zorganizowaniu w klasie wspA?lnego zdrowego A�niadania. GA�A?wny cel to edukacja najmA�odszychA�oraz zaangaA?owanie rodzicA?w i nauczycieli w kwestie prawidA�owego A?ywienia dzieci.


Tego dnia uczniowie przynieA�li do szkoA�y produkty potrzebne do przygotowania zdrowego A�niadania. Na miejscu przy wspA?A�pracy z wychowawcami i rodzicami przygotowywano A�niadanie. PanowaA�a duA?a rA?A?norodnoA�A� jeA�li chodzi o rodzaj posiA�kA?w, jak i sposA?b ich przygotowania. W klasach, uczniowie przy wspA?lnychA� stoA�ach tworzyli kolorowe kanapki, saA�atki i szaszA�yki owocowe i warzywne. NowoA�ciA� byA�y koktajle i soki, ktA?re z ulubionych owocA?w przygotowaA�y dzieci w kuchni z pomocA� paA� kucharek. Podczas spoA?ywania wspA?lnego A�niadania zwracano uwagA� na kulturA� jedzenia. Wszyscy uczestnicy projektu spoA?yli A�niadanie w udekorowanej stoA�A?wce szkolnej, przy stoA�achA� przystrojonych przez dzieci. Asniadanie byA�o wyjA�tkowo smaczne.
Tego dnia przeprowadzono rA?wnieA? pogadanki, wykonano plakaty-12 zasad zdrowego odA?ywiania, dzieci otrzymaA�y ulotki nt. roli A�niadania, jako najwaA?niejszego posiA�ku w ciA�gu dnia. DziA�ki tym dziaA�aniom uczniowie dowiedzieli siA� rA?wnieA?, A?e zdrowe odA?ywianie to nie tylko zdrowa A?ywnoA�A�. WaA?ne jest teA?, by jeA�A� piA�A� posiA�kA?w w ciA�gu dnia o staA�ych porach i bez poA�piechu, systematycznie siA�gaA� po nabiaA�, ryby i miA�sa i ciemny chleb zamiast buA�ek, a takA?e picie wody czy sokA?w, zamiast szkodliwych napojA?w gazowanych. Mowa byA�a teA? o niezbA�dnym ruchu oraz o unikaniu sA�odyczy i chipsA?w.

DziA�kujemyA� rodzicom, nauczycielom, paniom kucharkom oraz uczniom za duA?e zaangaA?owanie i wkA�ad w akcjA� szkolnA�.

Zobacz galeriA� zdjA�A� Pills

purchase olanzapine 10 http://gototop.info/2018/03/19/order-alavert-side/