Samorząd Uczniowski

W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory członków Samorządu Uczniowskiego.
Wyniki przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca:
? Jagoda Molska

Zastępca przewodniczącej:
? Julian Stachura

Skarbnik:
? Paweł Leszczyszyn

Gratulujemy!