Samorząd Uczniowski

W dniu 1 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność szkolna w głosowaniu zdecydowała, że w prezydium zasiądą następujące osoby:
przewodnicząca: Agata Frankiewicz
z-ca: Bartosz Orłowski
skarbnik: Oliwia Nowacka
Gratulujemy! ?
Wszystkim kandydatom, którzy startowali w wyborach serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy.