Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 poprzedził udział społeczności szkolnej w mszy św. O godz. 9:15 wszystkich zebranych w sali gimnastycznej: rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły powitała uczennica kl.VII, Hania Toboła. Głos zabrała dyrektor szkoły, p.Małgorzata Posacka, która po ciepłych słowach skierowanych do najmłodszych uczniów szczególny akcent położyła na rolę szkoły jako miejsca rozwoju pasji poznawczej ,spełniania marzeń w środowisku przyjaznej wielkiej rodziny szkolnej. Życzyła uczniom odnalezienia swojej drogi, sumienności i wytrwałości w dążeniu do celu, nauczycielom- by byli wsparciem dla dzieci, by edukacja stała się przygodą i radością wspólnie spędzonego czasu.

Pani dyrektor zwróciła się z prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Szczególnym gościem na rozpoczęciu roku szkolnego był przedstawiciel organu prowadzącego, wiceburmistrz, p.Łukasz Rokita. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję trwałego powrotu do normalnych warunków nauki i pracy w tej pięknej szkole. Życzył wszystkim, by nie trzeba było już ślęczeć przed ekranami komputerów, a nauczycielom- by ich trud został doceniony. Po uroczystym apelu uczniowie udali się z wychowawcami do swoich klas.