Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 25 października uczniowie klasy pierwszej SP we Wziąchowie Wielkim złożyli uroczyste ślubowanie w obecności całej społeczności szkolnej i licznie przybyłych rodziców. Uroczystość otworzył dźwięk starego, zabytkowego dzwonka, po czym wszystkich na sali powitały prowadzące apel uczennice klasy czwartej- Julka i Oliwia.

Następnie mali bohaterowie kolejno wkraczali na salę przy towarzyszącej im muzyce, krótko się przedstawiając. W galowych strojach i biretach na głowie pierwszoklasiści prezentowali się znakomicie. Nasi bohaterowie wzorowo przygotowali się do uroczystości, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Wygłosili także na pamięć „Katechizm Małego Polaka” oraz rotę ślubowania. W wielkim skupieniu układali bukiet z białych i czerwonych róż. Świetnie też poradzili sobie z zatańczeniem ,, Belgijki”. Pasowania na ucznia za pomocą ołówka dokonała pani dyrektor, Małgorzata Posacka. Uczniowie otrzymali tradycyjnie dyplomy oraz upominki ufundowane przez ich rodziców. Następnie przedstawiciele rodziców podziękowali za przyjęcie najmłodszych uczniów do grona społeczności szkolnej, składając na ręce pani Dyrektor bukiet róż. Na zakończenie głos zabrała Małgorzata Posacka, dziękując za piękną uroczystość i życząc pierwszoklasistom samych dobrych i szczęśliwych chwil w naszej szkole, pełnych poczucia bezpieczeństwa, serdeczności i ciepła ze strony nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, a także starszych kolegów i koleżanek. Po uroczystości oficjalnej rodzice wraz z uczniami udali się na spotkanie do klasy przy ciastku i herbatce. Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej- Lidia Turczynowska, a nad oprawą muzyczną czuwała pani Monika Matylak.