MA�odzieA?owa Rada Miejska

cheap pills

Dnia 25 paA?dziernika 2016 roku Marcin Miszkiewicz jako przedstawiciel SU uczestniczyA� w obradach IV sesji II kadencji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Spotkanie odbyA�o siA� o godzinie 10.00 w sali numer 4 UrzA�du Miejskiego. Pan Tomasz Kusch wraz z przewodniczA�ca MRM OlimpiA� KossakowskA� dokonali podsumowania dziaA�alnoA�ci II kadencji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Obradom przysA�uchiwaA�a siA� przewodniczA�ca Rady Miejskiej pani Halina SmoliA�ska. Pan Tomasch Kusch oraz pani Halina SmoliA�ska poA?egnali radnych koA�czA�cych kadencjA�, wrA�czajA�c im dyplomy, pamiA�tkowe statuetki oraz piA�kne rA?A?e.

ginette-35 without prescription

cheap pills entocort cost us