MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY

pills online

20170315_103704W marcu odbyA� siA� szkolny etap konkursu „Magiczne miejsca Doliny Baryczy”, do ktA?rego przystA�piA�o 30 uczniA?w z klas I-VI. Uczniowie podczas 90 minut rysowali w dowolnej technice faunA� i florA� Doliny Baryczy. NastA�pnie prace zostaA�y umieszczone na szkolnym korytarzu i odbyA�o siA� gA�osowanie na najlepsze prace. GA�osowali rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoA�y, goA�cie, a takA?e uczniowie. KaA?dy mA?gA� oddaA� tylko jeden gA�os.

Oto wyniki:

Kategoria klas I-III:
I miejsce: Julia Kaczor kl.IIIb
II miejsce: Lena KamieA�ska kl.IIIb
III miejsce: Wiktoria Frankiewicz kl.IIIb

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce flagyl diarrhea treatment generic for effexor xr : Marcin Miszkiewicz kl.VI
II miejsce: Nadia Rybka kl.VI
III miejsce: Jagoda Molska kl.VI.

Dnia 15 marca br. w OA�rodku Kultury w SuA�owie odbyA� siA� etap miA�dzypowiatowy konkursu.

WyrA?A?nienie otrzymaA�y Nadia Rybka i Julia Kaczor.

Gratulujemy!

pills online