Listy przyjętych dzieci.

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim informuje, że listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej zostały wywieszone w korytarzu szkolnym przy głównym wejściu.
Równocześnie informujemy, że sekretariat jest czynny od godz.9.00 do 13.00