Liderzy oszczA�dzania SKO

buy minomycin side how much fincar

http://dan330.com/?p=57338 Pills Aby zmobilizowaA� uczniA?w do rozsA�dnego gospodarowania pieniA�dzmi, opiekun SKO ogA�osiA� konkurs na najlepiej oszczA�dzajA�cA� klasA�. Konkurs trwa od miesiA�ca listopada 2017 r. do koA�ca maja 2018r .

W I pA?A�roczu mistrzem oszczA�dzania zostaA�a klasa III A. ?Y?�

PoniA?ej przedstawiamy szkolnych liderA?w w oszczA�dzaniu SKO:

I miejsce: Klasa IIIA a�� 1336,21 ZA?
II miejsce: Klasa II a�� 475,71 ZA?
III miejsce: Klasa I -246,90 ZA?
IV miejsce: Klasa VII a�� 205,40 ZA?
V miejsce: Klasa IIIB a�� 110,96 ZA?
VI miejsce: Klasa OB – 58 ZA?
VII miejsce: Klasa OA – 37,73 ZA?
VIII miejsce :Klasa IVA -3 ZA?
VIII miejsce :Klasa IVB -3 ZA?
IX miejsce :Klasa V-2 ZA?
Klasy VIa�� 0 ZA?
RAZEM: 2 478,91 ZA?

Niestety uczniowie z klas VI nie wpA�acili A?adnych oszczA�dnoA�ci na ksiA�A?eczkA� SKO, nad czym bardzo ubolewamy, ale doszA�y nas sA�uchy, A?e juA? od miesiA�ca lutego bA�dzie a�zostra rywalizacjaa�?, na ktA?rA� bardzo liczymy!