Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY

Kto chce wziąć udział w konkursie proszę zgłosić się do p. E Raburskiej lub p. B. Walerjańczyk

do 24 lutego 2022r tj. do czwartku

28 lutego odbędzie się etap szkolny

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w szkole w określonym czasie.