KONKURS ORTOGRAFICZNY

davDnia 6 kwietnia 2017r. odbyA� siA� Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu byA�o doskonalenie znajomoA�ci stosowania zasad ortograficznych, budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem wyrazA?w, rozwijanie logicznego myA�lenia, wytwarzanie motywacji nauki ortografii, a takA?e uA�wiadomienie uczniom, jakie znaczenie ma ortografia w A?yciu. Konkurs przebiegaA� w dwA?ch etapach: pierwszym byA�o dyktando ortograficzne a drugim- test ortograficzny.

http://multifamiliares.com/buy-tadalista-20/

NajlepszA� znajomoA�ciA� zasad ortograficznych wykazaA�y siA� uczennice klas trzecich: Lena KamieA�ska – I miejsce, A�Wiktoria Burzowska II miejsce, Julia Kaczor III miejsce.
Laureatki pierwszego i drugiego miejsca- Lena i Wiktoria wezmA� udziaA� w Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez SzkoA�A� PodstawowA� w SuA�owie dnia 11 kwietnia 2017r.

pills online

cheap slimex diet how much hydrochlorothiazide is in avalide