„JA�zyk to TwA?j paszport. Ucz siA� jA�zykA?w!”

6 grudnia br. uczniowie klas szA?stych wziA�li udziaA� w Festiwalu JA�zykowym organizowanym przez OA�rodek Rozwoju Edukacji w ramach kampanii edukacyjnej a�zJA�zyk to twA?j paszport. Ucz siA� jA�zykA?wa�? w OA�rodku Kultury w Miliczu. Wydarzenie ma na celu motywowanie uczniA?w do nauki jA�zykA?w obcych.


http://corredoresonline.devlife.cl/2018/03/18/purchase-nootropil-tablet/ Cheap

Uczniowie razem ze smokiem Europkiem podrA?A?owali poprzez cztery europejskie stolice: ParyA?, Londyn, Berlin i MoskwA�. Festiwal rozpoczA�A� siA� od przywitania uczestnikA?w i rozdania paszportA?w jA�zykowych. NastA�pnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i ruszyli symbolicznego zwiedzania czterech europejskich stolic. W Londynie poznawali ciekawostki dotyczA�ce angielskich zabytkA?w, w ParyA?u poznali ciekawostki zwiA�zane z kulturA� oraz kulinariami francuskimi, w Berlinie odgadywali sA�ynne postaci zwiA�zane z Niemcami, a w Moskwie poznali najwaA?niejsze dane odnoA�nie kraju. Uczniowie podczas przekraczania granic danego kraju otrzymywali specjalne stemple wbijane do paszportA?w uprawniajA�ce do przejA�cia do innego kraju. Kiedy obie grupy zakoA�czyA�y podrA?A? udaA�y siA� na warsztaty podczas ktA?rych mieli zaplanowaA� podrA?A? smoka Europka przez kraje europejskie. Na zakoA�czenie festiwalu uczniowie mieli moA?liwoA�A� zwiedzenia zabytkowego autobusy londyA�skiego a�� double-deckera. Podczas wydarzenia uczniowie nabywali pewnoA�ci, A?e znajomoA�A� jA�zykA?w obcych jest konieczna i A?e nauka jA�zykA?w przynosi korzyA�ci i wcale nie musi byA� przykrym obowiA�zkiem.

dilantin bipolar disorder order rocaltrol capsules