Jesteśmy silniejsi

Trudny okres nauki zdalnej trwający z przerwami od października 2020 roku przyniósł dzieciom i młodzieży ogromne trudności. Wielu zmagało i zmaga się z takimi problemami jak obniżenie nastroju, zachwianie relacji społecznych, trudności z koncentracją, bezsenność, depresja, nieradzenie sobie z emocjami. W odpowiedzi na tę sytuację od 15 września do 15 grudnia przyszkolne Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zorganizowało wsparcie psychologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Dzięki otrzymanym od Gminy Milicz na realizację zadania ”Dajmy dzieciom siłę” środkom finansowym udało się zapewnić kompleksową opiekę psychologiczną uczniom ,nauczycielom i rodzicom.

Zorganizowano prowadzone przez psychologa warsztaty dla wszystkich oddziałów szkoły, dzięki czemu można było ocenić relacje panujące w zespołach i zdiagnozować sytuację wychowawczą. Wymagało to zainicjowania zaangażowanej współpracy specjalisty z wychowawcami poszczególnych oddziałów, dyrektorem placówki oraz szkolnym pedagogiem. Pani psycholog była dostępna dla wszystkich zainteresowanych jeden dzień w tygodniu, prowadząc także konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Została założona skrzynka e-mail, na którą zainteresowani mogli przesyłać wiadomości bezpośrednio do psychologa, zgłaszając swoje problemy czy chęć spotkania. Wsparcie psychologiczne odbywało się w budynku szkoły, co z pewnością było ułatwieniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli, ponieważ nie wiązało się z dojeżdżaniem do zlokalizowanych w miastach specjalistycznych ośrodków. O wysokiej jakości realizowanego zadania oraz jego znaczeniu w budowaniu silniejszego w okresie pandemii dziecka świadczą opinie wyrażone przez wszystkich pośrednio i bezpośrednio zaangażowanych w przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku kalendarzowym będzie możliwe kontynuowanie tak ważnego w okresie pandemii zadania, którego istotą jest dawanie uczniom siły i motywacji w trudnym dla nich okresie pandemii.